Tarifes Llicències

Llicències 2023
ADULT (a partir 18 anys) 56 €
MENORS (menys de 18 anys) 32 €
QUADRIMESTRAL ADULT Gener-Febrer-Març-Abril 35 €
QUADRIMESTRAL MENORS Gener-Febrer-Març-Abril 21€
SETMANAL ADULT (només una vegada per un torneig per parelles) 12 €
SETMANAL MENORS (només una vegada per un torneig per parelles) 7€
SETMANAL UNIVERSITÀRIA 7€
JUTGE ÀRBITRE – TÈCNIC NIVELL 43 €
PADEL ADALTAT 0€
PADEL EN CADIRA 0€