PLA D’OBERTURA PROGRESSIVA D’ACTIVITATS MESURES ADOPTADES EN MOTIU DE LA SEGONA ONADA EPIDÈMICA DE SARS-CoV-2 a CATALUNYA