PLA D’ACTUACIÓ COVID-19

La Federació Catalana de Pàdel (FCP) ha redactat el protocol d’actuació davant la Covid-19 per rependre les competicions que es disputaran mentre duri la situació de pandèmia. Les mesures redactades en aquest protocol són d’obligat compliment per part de totes les persones i col.lectius implicats en les activitats que s’organitzen dins del FCP. El protocol s’adequa a l’establert en el Pla de represa esportiva de la Secretaria General de l’Esport.

La Federació Catalana de Pàdel realitzarà tots els esforços necesaris per l’aplicació de totes les mesures descrites al protocol. Tanmateix demana a tota la comunitat padelera la màxima col.laboració i responsabilitat personal de cadascú per cumplir les mesures descrites al protocol.

En el següent enllaç es pot accedir al document complet del Protocol:

https://fcpadel.cat/wp-content/uploads/wordpress/PLA-DACTUACI%C3%93_20200901_01.pdf