OBERTURA PRESENTACIÓ CANDIDATURES

19.4.2017

D’acord amb el calendari electoral, s’inicia el termini per a la presentació de candidatures a membres de la Junta Directiva.
Aquestes candidatures podran ser presentades en l’horari l’oficina de la FCP (de dilluns a dijous de 8:00h a 18:00h i divendres de 8:00 a 16:00h) o per email a padel@fcpadel.cat