NOVA ORGANITZACIÓ INTERNA

21.09.2017

La Federació Catalana de Pàdel informa de la finalització de la relació professional amb el Sr.Javier Casadesús García amb data 21 de setembre de 2017.
La FCP agraeix al Sr.Casadesús els serveis prestats i li desitja èxit en el seu futur professional.