NOTES DEL BE DEL CURS TEN1 SETEMBRE-SABADELL

Tot seguit adjuntem les notes del Bloc Específic del curs Tècnic d’Esports Nivell 1 en pàdel, el qual ha tingut lloc a les Piscines Joan Serra de Sabadell durant el més de setembre del 2015.

NOTES