NOTES DEL BE DEL CURS TEN1 MAIG-ACADÈMIA SÁNCHEZ CASAL

Tot seguit adjuntem les notes del Bloc Específic del curs Tècnic d’Esports Nivell 1 en pàdel, el qual ha tingut lloc a l’Acadèmia Sánchez Casal durant el més de Maig del 2016.

NOTES