NOTES DEL BE DEL CURS TEN1 FEBRER-SABADELL

Tot seguit adjuntem les notes del Bloc Específic del curs Tècnic d’Esports Nivell 1 en pàdel, el qual ha tingut lloc a les Piscines Joan Serra de Sabadell durant el més de Febrer del 2016.

ACTA BE