Mutualitat per jutge àrbitre

Informem que la mutua pels jutges àrbitres de la Federació Catalana de Pàdel es:
ALLIANZ

– ACCIDENTS: Pòlissa Núm.  039379759 RC 039420005

– Responsabilitat Civil: Pòlissa Núm. RC 039420005

  • Tel. Sinistres: (902.102.687 / 91.325.55.68)

Protocol a d’accidents

Part d’accidents

Resum cobertures