NOMBRE DE PARELLES DEL MÀSTER DE MENORS 2015

Tot seguit publiquem el nombre de parelles que jugaràn el màster de menors del 2015 en funció de cada categoria:

BF BM AF AM IF IM CF CM JF JM
6 6 8 8 6 8 8 8 6 8

A partir de l’1 de desembre i en funció del rànquing sabrem el nom de les parelles que entren al Màster.