Login Àrea Privada Federat

Per a fer qualsevol gestió dins de l’àrea privada, el primer que s’ha de fer és entrar a “modificar dades” i “guardar”. Un cop fet això se’t desplegarà tot el menú per poder renovar la llicència, descarregar el certificat de mobilitat, etc.

{“type”:”block”,”srcIndex”:0,”srcClientId”:”f260fca0-8f6f-4543-9604-7b67c92762dd”,”srcRootClientId”:””}{“type”:”block”,”srcIndex”:2,”srcClientId”:”f260fca0-8f6f-4543-9604-7b67c92762dd”,”srcRootClientId”:””}