LA FCP DEMANA L’OBERTURA DELS CLUBS DE PÀDEL INDOOR