LA FCP ARRIBA A UN ACORD AMB J.CASADESÚS

01.03.2018

En data 28 de febrer de 2018 s’ha arribat a un acord plenament satisfactori entre la FCP i Javier Casadesús en relació a l’extinció del seu contracte de prestació de serveis, agraïnt la Federació Catalana de Pàdel a Javier Casadesús els serveis i dedicació prestats.