Formació Tècnics

Tècnic d'Esports Nivell 1 en Pàdel

1. INTRODUCCIÓ
Aquest curs està dirigit principalment a aquells tècnics que s’inicien en l’ensenyament de la tècnica i la tàctica del pàdel, així com la de dirigir i programar entrenaments en un nivell bàsic i participar en l’organització i desenvolupament de les competicions.

El curs de nivell 1 se centra bàsicament en la fase d’iniciació.

Per obtenir aquest títol no és necessari realitzar cursos previs. Quan es convoquin els cursos de Nivell 2 i 3, caldrà estar en possessió del Nivell 1 i 2 respectivament.

2. INFORMACIÓ GENERAL

2.1.Requisits:

   • 16 anys complerts
   • Estar en possessió de la llicència federativa en vigor
   • Tenir el graduat en Educació Secundària (o equivalent a efectes acadèmics)
   • Superar una prova d’accés pràctica (quan es convoca un curs s’anuncia el dia i característiques de la prova)

2.2. Durada del curs:

 • El curs té una durada de 4 caps de setmana.
 • L’horari és el següent:
   • Divendres de 15:30 a 20h
   • Dissabte de 9:30 a 14:30h i de 16 a 19:30h
   • Diumenge de 9:30 a 14:30h

2.3. Assignatures. El curs consta de 3 parts:

  • BLOC ESPECÍFIC (FCdP): 75 hores
   • Àrea de Conceptes Generals Bàsics
   • Àrea de Desenvolupament Professional
   • Àrea de Metodologia i Didàctica
   • Àrea de Formació Complementària
   • Àrea de Perfeccionament Tècnic i Tàctic
  • BLOC COMÚ (Escola Catalana Esport): 80 hores
   • Àrea de Bases Comportament Esportiu
   • Àrea de Primers Auxilis
   • Àrea d’Organització Esportiva
   • Àrea d’Activitat Física Adaptada
  • BLOC PRÀCTIQUES (FCdP): cal realitzar 150 hores amb grups d’iniciació en un club acreditat per la FCdP. El termini màxim per realitzar-les és d’un any. En cas de poder acreditar que ja s’ha treballat com a docent de pàdel en un club, es pot tramitar la seva convalidació.

2.4. Preu: el preu d’aquest curs és de 695€ (excepte en els casos concrets que hi hagi convalidacions).

2.5. Convalidacions:

Tots aquells alumnes que tinguin una titulació acadèmica de la família esportiva que a continuació es detalla, poden sol·licitar la convalidació de les àrees corresponents del Bloc Comú mitjançant el Consejo Superior de Deportes, adjuntant a la sol·licitud: fotocòpia compulsada de la matrícula del curs, DNI i titulació acadèmica.

 • LCAFE (es convalida tot el Bloc comú)
 • Grau Superior en Activitats Físic-Esportives (es convalida tot el Bloc comú)
 • Grau Mitjà de conducció d’activitats físiques en el medi natural
  • MEE1: Bases del comportament esportiu
  • MEE2: Primers auxilis
  • MEE3: Activitat física adaptada i discapacitat (excepte Organització esportiva)
 • Mestre especialitsta en EF (MEF)
  • MEE1: Bases del comportament esportiu
  • MEE2: Primers auxilis
  • MEE3: Activitat física adaptada i discapacitat (excepte Organització esportiva)

3. NORMES ACADÈMIQUES: és obligatori el 80% d’assistència de cada àrea.

4. TITULACIÓ

El curs de Tècnic de Pàdel de Nivell 1 es realitza en col·laboració amb l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquesta titulació és reconeguda per la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permet el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (REP).

L’Escola Catalana de l’Esport i la Federació Catalana de Pàdel expediran el títol de Tècnic de Pàdel de Nivell 1.

5. ALTRA INFORMACIÓ: les inscripcions

Un cop la Federació Catalana de Pàdel anunciï el curs i pengi tota la informació, cal fer els següents passos:

 1. Inscripció a la prova d’accés. Si s’ha superat la prova d’accés, aquesta té una validesa de 18 mesos a comptar des de la data que s’ha realitzat.
  1. Un cop superada la prova d’accés, realitzar la inscripció del bloc específic i del bloc comú (en cas de no convalidació) omplint els fulls que des de la pàgina web es facilitaran.
 1. La inscripció al curs haurà de ser presencial, ja que es demanen fotocòpies compulsades d’alguns documents.

Tècnic d'Esports Nivell 2 en Pàdel

1. INTRODUCCIÓ

Aquest curs està dirigit principalment a aquells tècnics amb intenció d’augmentar la responsabilitat i portar grups dins d’un club, i fins i tot la Direcció Tècnica. Acostuma a ser responsable d’un grup de tècnics i està preparat per treballar en nivells d’Iniciació i de Perfeccionament.

2. INFORMACIÓ GENERAL

2.1.Requisits:

 • Estar en possessió de la llicència federativa en vigor
 • Tenir el Títol de graduat en Educació Secundària (o equivalent a efectes acadèmics)
 • Tenir el Títol de Tècnic d’Esport de primer nivell 1 i superar una prova d’accés.

2.2. Durada del curs:

  • El curs té una durada de 8 caps de setmana (alguns de dijous a diumenge).

2.3. Assignatures. El curs consta de 3 parts:

  • BLOC ESPECÍFIC (FCdP): 180 hores
   • Àrea de Perfeccionament Tècnic i Tàctic per a la tecnificació i el nivell mig en el pàdel
   • Àrea de Didàctica per a les sessions de pàdel de tecnificació i nivell mig
   • Àrea d’entrenament específic per la tecnificació i el nivell mig en el pàdel
   • Àrea de formació específica complementària II
   • Àrea de desenvolupament professional de l’entrenador del pàdel
   • Àrea de pàdel adaptat
   • Àrea de competició
  • BLOC COMÚ (Escola Catalana Esport): 180 hores
   • Bases de l’aprenentatge esportiu
   • Bases de l’entrenament esportiu
   • Esport adaptat i discapacitat
   • Organització i legislació esportiva
   • Gènere i esport
  • BLOC PRÀCTIQUES (FCdP): cal realitzar 200 hores en un club acreditat per la FCdP. El termini màxim per realitzar-les és d’un any.

2.4. Preu: el preu d’aquest curs és de 1500€ (excepte en els casos concrets que hi hagi convalidacions).

2.5. Convalidacions:

3. NORMES ACADÈMIQUES: és obligatori el 80% d’assistència de cada àrea.

4. TITULACIÓ

El curs de Tècnic de Pàdel de Nivell 2 es realitza en col·laboració amb l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquesta titulació és reconeguda per la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permet el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (REP).

L’Escola Catalana de l’Esport i la Federació Catalana de Pàdel expediran el títol de Tècnic de Pàdel de Nivell 2.

Tècnics d'Esports Nivell 3 en Pàdel

1. INTRODUCCIÓ
Aquest curs està dirigit principalment a Directors Tècnics de club, Directius Esportius, etc., on s’han de tenir coneixements en d’altres àrees de les que implica únicament un treball en pista.

Són Tècnics preparats per a treballar a qualsevol nivell, especialment en els nivells de competició i alta competició i amb un equip de Tècnics darrera que col·labora en l’organització i coordinació. A més de matèries específiques i genèriques també s’ha de presentar un treball obligatori per poder aprovar el curs.

2. INFORMACIÓ GENERAL

2.1.Requisits:

  • Tenir 18 anys complerts
  • Estar en possessió de la llicència federativa en vigor
  • Tenir el Títol de Batxillerat (o equivalent a efectes acadèmics)
  • Tenir el Títol de Tècnic d’Esport de segon nivell
  • Acreditar un any de pràctica com a tal

2.2. Durada del curs:

  • El curs té una durada de

2.3. Assignatures. El curs consta de 3 parts:

  • BLOC ESPECÍFIC (FCdP): 210 hores
   • Àrea d’aplicacions tècniques i tàctiques en l’alt rendiment i el nivell avançat en el pàdel
   • Àrea de planificació i programació de l’entrenament en l’alt rendiment i el nivell avançat en el pàdel
   • Àrea de formació específica complementària III. A
   • Àrea de formació específica complementària III. B
   • Àrea de desenvolupament del Director de pàdel
  • BLOC COMÚ (Escola Catalana Esport): XX hores
   • ???
  • BLOC PRÀCTIQUES (FCdP): cal realitzar 200 hores en un club acreditat per la FCdP. El termini màxim per realitzar-les és d’un any.

3.NORMES ACADÈMIQUES:

  és obligatori el 80% d’assistència de cada àrea.

4. TITULACIÓ

El curs de Tècnic de Pàdel de Nivell 3 es realitza en col·laboració amb l’Escola Catalana de l’Esport seguint la legislació vigent. Aquesta titulació és reconeguda per la Llei de Regulació de les professions de l’esport a Catalunya (Llei 3/2008) i permet el registre directe al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (REP).

L’Escola Catalana de l’Esport i la Federació Catalana de Pàdel expediran el títol de Tècnic de Pàdel de Nivell 1.

Formacions continuades

Des de la FCDP us presentem diferents Monogràfics per seguir incrementant els vostres coneixements i ser millors formadors cada dia.

Video prova d'accès TEN1

Per conèixer més la dinàmica de la prova de nivell 1, us ensenyem l’enllaç on us ho mostra: https://youtu.be/U-g4c0oNT68