Formació Àrbitres

 • Curs Jutge Àrbitre

  Introducció

  La Federació Catalana de Pàdel organitzarà durant el 2015 un curs de Jutge Àrbitre de Pàdel. L’obtenció d’aquest títol capacita per a realitzar les següents funcions:
  • Jutge Àrbitre Principal
  • Jutge Àrbitre Auxiliar
  • Jutge Àrbitre Adjunt
  • Jutge de Cadira
  • Jutge Ajudant

  Assignatures

  • Procediments per a Jutges Àrbitres.
  • Reglament de Joc
  • Reglament de Competició
  • Reglament de Disciplina
  • Quadres
  • Actes
  • Treball de camp
  El curs constarà de dues parts:
  o Presencial: durant un cap de setmana per impartir els continguts del curs (divendres tarda, dissabte tot el dia i diumenge matí) i el següent dissabte al matí per fer els exàmens. Els horaris s’establiran un cop es publiqui el curs.
  o Pràctiques: seguiment de dos tornejos del Circuit Català que caldrà realitzar màxim en un any.

  Preu
  El preu d’aquest curs són 270€, els quals s’han d’ingressar al número de compte de la Federació Catalana de Pàdel.
  ES44 2100-0815-54-0200736301
  I enviar el comprovant per mail a docencia@fcpadel.cat

  Requisits i inscripció
  S’hauran de complir els següents requisits:
  • Tenir complerts els 18 anys
  • Tenir llicència federativa en vigor
  • Tenir una visió natural o corregida de 20-20 i una audició normal
  • Estar en possessió del títol de Graduat Escolar en E.S.O. equivalent o superior (els alumnes estrangers hauran de tenir el seu títol homologat a Espanya).

  Drets d’inscripció
  – Realització del curs (classes teòriques i pràctiques)
  – 1ª convocatòria d’exàmens
  – En cas de suspendre alguna assignatura es recuperaran en una 2ª convocatòria totalment gratuïta (només les assignatures pendents)
  – La 3ª convocatòria comportarà un cost de 30€ per cada assignatura
  – Apunts
  – Formar part de la base de dades d’Àrbitres de la FCP.

  Exàmens i obtenció de la titulació
  Proves:
  – Examen escrit i pràctic (els exàmens es realitzen el dissabte següent a la finalització de les classes).
  – Valoració del treball realitzat en el curs.
  Per a l’obtenció del títol s’haurà de:
  – Superar totes les assignatures en un any (12 mesos) des de la data de realització del curs. En cas de no aprovar-lo en aquest període s’hauran d’iniciar de nou els tràmits de matriculació, abonant el curs per complert.
  – Una vegada superades les assignatures, els alumnes hauran de realitzar pràctiques a dos tornejos del Circuit Català; un torneig de Categoria Bronze i un altre torneig a triar entre Categoria Or, Gran Slam, Campionat per Equips o campionat de menors.
  Les tasques a realitzar seran les d’acompanyament d’un Jutge Àrbitre ja titulat i amb experiència, així com exercir tasques de Jutge de Cadira.
  – L’avaluació la realitzarà el Jutge Àrbitre del Torneig omplint un full d’avaluació un cop finalitzi el torneig.
  – Un cop superades les pràctiques i amb nota apte, l’alumne/a rebrà la titulació corresponent.