Formació Àrbitres

Curs Jutge Àrbitres

Introducció

La Federació Catalana de Pàdel organitza un curs de Jutge Àrbitre de Pàdel. L’obtenció d’aquest títol capacita per a realitzar les següents funcions:
• Jutge Àrbitre Principal
• Jutge Àrbitre Auxiliar
• Jutge Àrbitre Adjunt
• Jutge de Cadira
• Jutge Ajudant

Assignatures

• Procediments per a Jutges Àrbitres.
• Reglament de Joc
• Reglament de Competició
• Reglament de Disciplina
• Quadres
• Actes
• Treball de camp
El curs constarà de dues parts:
o Presencial: durant un cap de setmana per impartir els continguts del curs (divendres tarda, dissabte tot el dia i diumenge matí) i el següent dissabte al matí per fer els exàmens. Els horaris s’establiran un cop es publiqui el curs.
o Pràctiques: seguiment de dos tornejos del Circuit Català que caldrà realitzar màxim en un any.

Preu

El preu d’aquest curs són 270€, els quals s’han d’ingressar al número de compte de la Federació Catalana de Pàdel.
ES44 2100-0815-54-0200736301
I enviar el comprovant per mail a docencia@fcpadel.cat

Requisits i inscripció

S’hauran de complir els següents requisits:
• Tenir complerts els 18 anys
• Tenir llicència federativa en vigor
• Tenir una visió natural o corregida de 20-20 i una audició normal
• Estar en possessió del títol de Graduat Escolar en E.S.O. equivalent o superior (els alumnes estrangers hauran de tenir el seu títol homologat a Espanya).

Drets d’inscripció

– Realització del curs (classes teòriques i pràctiques)
– 1ª convocatòria d’exàmens
– En cas de suspendre alguna assignatura es recuperaran en una 2ª convocatòria totalment gratuïta (només les assignatures pendents)
– La 3ª convocatòria comportarà un cost de 30€ per cada assignatura
– Apunts
– Formar part de la base de dades d’Àrbitres de la FCP.

Exàmens i obtenció de la titulació

Proves:
– Examen escrit i pràctic (els exàmens es realitzen el dissabte següent a la finalització de les classes).
– Valoració del treball realitzat en el curs.
Per a l’obtenció del títol s’haurà de:
– Superar totes les assignatures en un any (12 mesos) des de la data de realització del curs. En cas de no aprovar-lo en aquest període s’hauran d’iniciar de nou els tràmits de matriculació, abonant el curs per complert.
– Un cop superades les assignatures, els alumnes hauran de realitzar pràctiques a tres tornejos del Circuit Català; un torneig de Categoria OPEN/OPEN HEAD, un altre torneig a triar entre Categoria SLAM, GRAN SLAM o , Campionat per Equips i un campionat de menors.
Les tasques a realitzar seran les d’acompanyament d’un Jutge Àrbitre ja titulat i amb experiència, així com exercir tasques de Jutge de Cadira.
– L’avaluació la realitzarà el Jutge Àrbitre del Torneig omplint un full d’avaluació un cop finalitzi el torneig.
– Un cop superades les pràctiques i amb nota apte, l’alumne/a rebrà la titulació corresponent.