Quan i com puc ajornar una eliminatòria

Els ajornaments poden ser JUSTIFICATS (15 dies) o NO JUSTIFICATS (5 dies).

 • Els justificats (15 dies) són els que la normativa així ho reflecteix:
  • En cas de Força major, Considerant Força major els inclemències meteorològiques, que no permetin utilitzar els pistes en els condiciones necessaries per a la pràctica del pàdel.
  • Si un equip el club a lo qual representa juga a la mateixa setmana una competició per equips organitzada per la FIP, FEP o FCP.
  • Altres factors que la Comissió de la lliga puguin considerar com a tals.
 • Els NO justificats (5 dies) són els que els 2 capitans es posen de mutu acord per canviar la data de l’eliminatòria, i s’haurà de tenir en compte :
  • És podrà modificar l’horari de una eliminatòria sempre que els 2 capitans / és estiguin d’acord i ho sol·licitin a través del web de la lliga, d’aquesta manera quedarà reflectit en el calendari, avisat el jutge àrbitre i es podrà entrar les alineacions sense problema.   Aquestes modificacions no justificades per normativa només podran ser màxim de 5 dies i no podin allargar el termini màxim per entrar a els Resultats (acta) pel que fa a la data original de l’eliminatòria.