Canviar horari en fitxa i calendari de l’equip local

L’horari fixat com a local en la inscripció serà el que surti reflectit en el calendari, aquest horari es podrà canviar dins de les 5 primeres jornades de lliga i sempre amb 7 dies d’antelació de la jornada a canviar, després de les 5 primeres jornades ja no es podrà canviar.
Per canviar l’horari s’haurà d’enviar un
mail a la comissió de la lliga (lligacatalana@fcpadel.cat) ja que NO es pot canviar dins l’àrea de club.