Escoles acreditades

La FCP atorga la denominació d’ESCOLA ACREDITADA  als clubs que compleixen uns requisits determinats i on els jugadors i jugadores becades per la FCP poden escollir lliurement per poder realitzar el seu entrenament setmanal al club i amb els tècnics que escull.

Les escoles acreditades tenen com a objectiu:

 • Potenciar les escoles de club ja que ara comptaran amb uns ingressos per entrenar als millors nens de Catalunya.
 • Distingir a les nostres millors escoles amb el segell d’Escola Acreditada de la FCP, la qual cosa, pensem, redundarà en la sana competència entre institucions.
 • Racionalitzar els horaris d’entrenament dels menors ja que, suposem, els jugadors acudiran a una de les escoles acreditades del seu entorn més proper, evitant així en algun cas llargs desplaçaments.
 • Arribar a tot el territori a l’incrementar el número d’instal·lacions on es durà a terme la nostre tecnificació. Actualment ens trobem que algun dels nostres jugadors no acudeixen a la nostra Escola de Tecnificació per residir molt lluny d’una de les dues que tenim en funcionament (Tarragona i Barcelona).
 • La FCP establirà cada mes de setembre un llistat d’Escoles Acreditades per la temporada i també un llistat de jugadors becats i la seva categoria de beca.

Per tal de mantenir una correcte coordinació entre escoles i control del treball realitzat, s’establirà un calendari de concentracions periòdiques on professionals i jugadors becats acudiran a un centre habilitat a tal efecte, on el responsable de la FCP en aquest projecte i els tècnics corresponents, dirigiran la sessió.

 • Club de Tennis Andres Gimeno
 • Siesports
 • X3 Club Girona Padel
 • Escola Club Tenis Olesa/ Viu el Padel
 • Vilasport
 • Padel Indoor Mataró/ Padel Park Llavaneres
 • Club de Tennis Manresa
 • CitySports
 • Padelindoor Lleida
 • Club Natació Lleida
 • TPI

Per a més informació sobre la gestió com a escola acreditada, contacteu amb l’àrea de menors: menors@fcpadel.cat

RELACIÓ JUGADORS BECATS MENORS 2021-2022