FORMACIÓ BECADA – DONES PADELISTES 2016

Igual que en el Programa 2015, la Federació Espanyola de Pàdel gràcies al programa Dona i Esport del Consell Superior d’Esports, posa en marxa un seguit d’activitats amb l’objectiu de promocionar i donar a conèixer les virtuts del nostre esport entre les dones. Aquesta actuació es dividirà en dues fases diferenciades.

En una primera fase es donarà formació a un grup de 16 tècniques, prèviament seleccionades, que oferiran clínics específics a dones que preferentment no hagin tingut cap contacte amb el nostre esport. Amb aquestes activitats es tracta de mostrar els beneficis i avantatges que té el pàdel com esport i “enganxar” a totes aquelles dones que no acostumin a realitzar activitat física.

En una segona fase les 16 tècniques seleccionades, i prèviament formades en la primera part d’aquesta activitat, organitzaran, han de promoure i impartiran un bloc de 4 hores de classes / clínics gratuïts en els seus respectius llocs de residència. Igual que a la primera fase, aquests clínics presentaran activitats d’iniciació perquè les noves alumnes experimentin els beneficis de practicar el nostre esport.

Dona i esport en el padel.

Informació adicional.

Mujeres-padelitas(fep)