DOCENCIA Nivell 1

Aquest mes de març passat ha començat el primer curs de nivell 1 de pàdel del 2015 a les instal.lacions de les Piscines Joan Serra de Sabadell.
El curs, que finalitza a mitjans d’abril, compta amb l’assistència de 21 alumnes els quals, un cop superats els exàmens del bloc específic, bloc comú i pràctiques obtindran el títol tramitat per l’Escola Catalana.
El proper curs, tot just s’inicia aquest mes d’abril a les instal.lacions de l’Acadèmia Sanchez-Casal de Castelldefels.
Per a més informació, es pot consultar l’àrea de docència de la web de la Fcpadel.
nivell1