Delegacions

La tasca de la FCP arriba a cadascuna de les nostres delegacions mitjançant la feina dels delegats. Aquests recullen les necessitats de federats i clubs d’arreu del territori i col•laboren en el disseny de la competició per fer-la més propera.
Girona, Lleida i Tarragona disposen de rànquing propi en les seves competicions. Amb aquesta classificació es confecciona la llista dels jugadors i jugadores que disputen el Màster provincial. Aquesta competició, juntament amb el Campionat provincial, també disputat a Barcelona, són els dos esdeveniments esportius més importants de cada delegació durant la temporada.

Delegats de la FCP en les províncies de Catalunya :

Barcelona Sr. Miquel Mateo
Tarragona Sr. Ramon Torra
Girona Sr. Joan Cosp
Lleida Sra. Anna Fillat