CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Pàdel, d’acord amb el  Decret 58/2010, de 4 de Maig, d’entitats esportives de Catalunya (Art. 62) i els Estatuts de la Federació Catalana de Pàdel (Art. 29, 30 i 31), convoca Assemblea General Extraordinària d’aquesta federació, que se celebrarà el dia 4 d’Abril de 2017 a les 19.00 hores en primera convocatòria i a les 19.30 hores en segona convocatòria, a la seu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), a la Rambla de Catalunya 81, principal, a Barcelona 08008, amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

Acordar, si s’escau, convocar eleccions a President i Junta Directiva de la Federació Catalana de Pàdel.

Aprovar, si s’escau, el Reglament Electoral.

Aprovar, si s’escau, el Calendari Electoral.

Elecció dels membres de la Junta Electoral.

Elecció entre els membres de l’Assemblea presents, de dues persones interventores per aprovar l’acta, juntament amb el president i secretari.

Precs i preguntes.

Barcelona, 3 de Març de 2017

Pere Hernández i Ripoll

President de la Federació Catalana de Pàdel

 

Nota: Els documents relatius al Reglament Electoral i Calendari Electoral estaran a disposició dels assembleistes a les oficines de la Federació Catalana de Pàdel, dins de l’horari habitual, des del dia de la convocatòria.

Document en pdf