COMUNICAT DE 9 FEDERACIONS AUTONÒMIQUES. DEMANDA 2020

La justícia declara també la nulitat de les quotes de llicències aprovades el 2020 per la FEP en frau de llei.

Veure document