Reglaments

En l’apartat de reglaments podeu descarregar les regles de joc del pádel i el reglament de competició:

Reglament de Joc del Pàdel (FIP)

(Aprovat 01/01/2017)

Modificacions del Reglament de Joc

(Aprovat novembre 2016)

————————————————-

Reglament de Competició

(Aprovat Assemblea General Ordinària 13/06/19)

 

————————————————-

Reglament de Disciplina

(Aprovat Assemblea General Ordinària 30/06/09)