Reglaments

En l’apartat de reglaments podeu descarregar les regles de joc del pádel i el reglament de competició:

(Aprovat 01/01/2017)

(Aprovat novembre 2016)

(Aprovat Assemblea General Ordinària 13/06/19)

(Aprovat Assemblea General Ordinària 30/06/09)