Reglament

  REGLAMENT DELS INTERCLUBS FEMENINS

 • Es jugarà el millor de tres sets, amb tie-break en els dos primers.
 • En el cas d’empat a un set, en el tercer només es jugarà un tie-break a 15 punts.
 • El dia de la eliminatòria o com a màxim el següent, l’equip guanyador enviarà els resultats per mail a interclubs@fcpadel.cat amb còpia i firma de l’altra capitana. Cal redactar un breu escrit a l’email indicant el nom dels clubs i el resultat final.
 • La pilota oficial dels interclubs és Head. La Federació Catalana de Pàdel es farà càrrec de les pilotes.
 • L’edat mínima per participar en la competició és de categoria infantil si estan entre les 10 primeres del rànquing infantil català (a data 1 de gener del 2014) i jugadores a partir de 16 anys.
 • Les jugadores que estiguin entre les 30 primeres del rànquing general a 1 de gener del 2014 no podran estar a l’equip d’interclubs.
 • Els equips nous comencen en l’últim grup de la lliga.
 • En cas que s’inscriguin molts equips nous, es formaria un altre grup.
 • Qualsevol incidència no contemplada en aquest reglament es resoldrà aplicant el Reglament de Competició de la Federació Catalana de Pàdel.
 • Abans de començar la segona volta en el mes de setembre, s’han d’haver disputat totes les eliminatòries de la primera ronda. En cas que no s’hagin jugat, quedaran com a nul·les. Es té temps fins al 30 d’agost per enviar les actes. En cas que no hi hagi un acord entre les capitanes per disputar l’eliminatòria, ens heu d’enviar un email a interclubs@fcpadel.cat per tenir-ho present en còpia a l’altra capitana.
 • A partir del 31 de març no es pot inscriure a cap jugadora més en els equips fins a la segona volta, que es disputa el mes de setembre.
 • De l’1 de juliol al 14 d’agost, podeu afegir en el vostre equip un màxim de tres jugadores que compleixin la nostra normativa i que podran jugar a partir de la 2a volta.

Important:

– Aquestes jugadores no podran estar ja inscrites en un altre equip d’interclubs en la primera ronda.
– No es pot intercanviar una jugadora d’un mateix club d’un nivell a un altre en cas que el club tingui mes de un equip presentat.

PUNTUACIÓ

 • 2 punts – per eliminatòria guanyada.
 • 1 punt – per eliminatòria perduda.
 • 0 punts – per eliminatòria perduda per w.o.

SISTEMA DE LA COMPETICIÓ

 • Sistema de lliga on juguen tots els clubs del mateix grup, amb una eliminatòria com alocal i una altra com a visitant.
 • S’intentarà que a cada grup hi hagi el mateix nombre de clubs.
 • En cas d’empat de punts en la classificació final, es revisaran les eliminatòries entre els clubs involucrats i s’informarà del resultat definitiu (eliminatòries, partits, sets i jocs guanyats).
 • Per norma general, però que estarà pendent de la decisió final de la organització i dels clubs inscrits a la temporada següent, pujaran dos equips de nivell en cada grup i baixaran dos.

INSCRIPCIÓ

 • El preu de la inscripció és de 195 € 1er equip, 180 € 2on, 170 € 3er i 4t i resta d’equips 150 €. L’equip que no liquidi el preu esmentat en el termini indicat es considerarà no inscrit.
 • L’eliminatòria constarà de cinc parelles. En l’inscripció de l’equip ha d’haver-hi un mínim de 15 jugadores i un màxim de 30 jugadores. El full d’inscripció s’ha d’escriure per ordinador i no a mà.
 • En el cas de no tenir llicència, és obligatori llicenciar-se abans de començar el campionat.
 • Les jugadores que estiguin inscrites però pendents de donar-se d’alta aquest any, hauran de regular la seva situació abans d’estar convocades a la primera eliminatòria.
 • Totes les inscripcions s’han d’enviar amb el document oficial per email a interclubs@fcpadel.cat.

IMPORTANT

 • Els resultats es rebran actualitzats a principi de mes, és per això que us preguem que ens envieu les actes clares i finalitzada la eliminatòria. Donem un marge d’una setmana (des de la data marcada en el calendari que estableix l’eliminatòria) perquè l’equip guanyador envii l’acta per email a interclubs@fcpadel.cat amb còpia a la capitana contraria.
 • En cas que una setmana, per pluja o qualsevol altre incidència no es pugui realitzar la convocatòria, s’ha d’avisar a la organització per mail a interclubs@fcpadel.cat i s’haurà de jugar al més aviat possible, posant-se d’acord les capitanes.
 • És indispensable que els clubs participants en aquest campionat estiguin afiliats a la Federació Catalana de Pàdel.
 • Data Límit per inscriure jugadores: 31 de març.
 • Només podran haver-hi com a màxim dos equips de cada club en la mateixa categoria.