COE – INFORMACIÓ MÀSTER D’ALT RENDIMENT ESPORTIU 2017-2018

Us informem sobre la beca d’estudis que concedeix el Comitè Olímpic Espanyol per al programa de Màster d’Alt Rendiment Esportiu.

Cada Federació Espanyola podrà presentar un candidat per a cursar aquest màster. Podrà triar-lo en la forma que consideri més oportuna, preferentment entre esportistes, personal de la federació o tècnics que col·laborin amb ella.

De complir el candidat els requisits, la proposta de beca de la Federació serà estudiada pel COE i es comunicarà posteriorment, la seva concessió. El Comitè Olímpic Espanyol estableix com Beca d’Estudis el 50% del cost de la matrícula del Màster.

El becari proposat finalment per la Federació Espanyola ha de complir els requisits administratius i estar preinscrit segons està establert a la “Guia de l’Alumne 2017” del Màster: Campus COES (http://coes.info). Per aquest motiu necessitem que envieu les vostres propostes en el termini que us hem comunicat, abans del 24 d’octubre al mail info@padelfederacion.es, perquè la persona escollida pugui realitzar els tràmits necessaris amb temps.

Guia Master