NOVES AJUDES AL SECTOR ESPORTIU

Ajudes del Consell Català de l´Esport per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir al sector de l´activitat física i de l´esport derivades de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19.

Publicades les bases de la doble convocatòria d’ajuts per a entitats gestores d’instal·lacions i per a entitats organitzadores de competicions afectades per la Covid-19 durant el 2021. Esport (gencat.cat)

Per a més informació veure documents adjunts:

Document 1

Document 2