ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL

Acta de la sessió de la junta electoral de la Federació Catalana de Pàdel: pàgines 1, 2 i 3.

acta 1acta 2acta 3la foto

A la imatge:

Sr. Ignacio Soler-Cabot Serra, President, President
Sr. Enric Gimeno Vilar
Sr. Jordi Andreu i Folch
Sra. Isabel Pérez Espinosa, Secretaria de la Junta i assistent jurídic
Sra. Montserrat Segura Castells, delegada de la Secretaria General de l’Esport
Sr. Xavier Casadesús García, President de la Mesa de la Seu Electoral de Barcelona
Sr. Ignacio Casal Rodríguez, interventor
Sr. Carles Gunfaus Martínez, interventor
Sr. Jordi Bertomeu García, interventor
Sr. Miguel Carbó Balet, interventor.