ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FCP

19.4.2017

Us informem de l’acta de la sessió de la Junta Electoral de la Federació Catalana de Pàdel de data 18.4.2017:

ACTA JUNTA ELECTORAL