25 MEMBRES DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADEL (FEP), PRESENTEN UNA MOCIÓ DE CENSURA CONTRA EL PRESIDENT DE LA FEP, ALFREDO GARBISU

20.11.2018

Comunicació de la moció de censura plantejada per 25 membres de l’assamblea general de la Federació Espanyola de Pàdel (FEP) contra el president de la FEP, Alfredo Garbisu.

Nota de Premsa

Document de la Moció de Censura